WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA 300+

05.07.2021

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można było składać wnioski również na papierowym formularzu) będzie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosków dla osób, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie, w placówkach ZUS (należy mieć przy sobie dowód osobisty, numery PESEL oraz numer rachunku bankowego)

Najbliższy Oddział ZUS: ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu, ul. Przemyslowa 2, 66-300 Międzyrzecz