ZAWIADOMIENIE O XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

05.07.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu  9 lipca 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXVII nadzwyczajna   sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Nadwarciański” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 253/21).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 254/21).
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.  (druk nr 255/21).
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


(-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ