INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VII RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.5 USŁUGI SPOŁECZNE, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020

19.06.2021

18 czerwca 2021 r. Burmistrz Skwierzyny rozstrzygnął konkurs z 27 maja 2021 r.

W konkursie mogły wziąć udział podmioty ekonomii społecznej w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach osi priorytetowej VII Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta następującego podmiotu:

Stowarzyszenie "Zielona Przystań" w Skwierzynie, ul. Stefana Batorego 15, 66-440 Skwierzyna.

Burmistrz Skwierzyny, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji konkursowej, postanowił zatwierdzić wybór i zaoferować zawarcie umowy partnerskiej:

Stowarzyszenie "Zielona Przystań" w Skwierzynie, ul. Stefana Batorego 15, 66-440 Skwierzyna.