OSP Z TERENU GMINY SKWIERZYNA ZE WSPARCIEM FINANSOWYM WFOŚiGW

18.06.2021

W dniu 18.06.2021 r. przed remizą OSP w Skwierzynie odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o przyznanych dofinansowaniach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skwierzyna w ramach programu „Mały Strażak”. W uroczystości wzięli udział Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut, Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim oraz przedstawiciele OSP Skwierzyna, OSP Trzebiszewo, OSP Murzynowo, OSP Świniary. W swoim przemówieniu Pan Prezes podkreślił znaczenie Jednostek OSP w systemie ratowniczym i rolę WFOŚIGW w finansowym wsparciu ich działalności. Łącznie jednostki OSP z terenu Gminy Skwierzyna otrzymały ponad 61 tyś zł na zakup między innymi: środków ochrony indywidualnej strażaków, sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności itp. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podziękował Panu Prezesowi za wsparcie naszych jednostek oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć z Gminą Skwierzyna.