„DZIEJE SIĘ” - REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE SKWIERZYNA

28.05.2021

Rok 2021 to rok realizacji wielu inwestycji na terenie Gminy Skwierzyna oraz przygotowywane dokumentacje techniczne na przyszłe lata. Poniżej przedstawiamy ich rodzaj, zakres oraz wartość.

 1.Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie.
Inwestycja obejmuje m. in.: poprawę termoizolacyjności obiektu poprzez:
- ocieplenie przegród zewnętrznych,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowę systemów grzewczych (włącznie z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowę systemu wentylacji,

Przewidywany termin zakończenia prac to 30.06.2021 roku.
Koszt wykonywanych prac to ponad 1,8 mln zł.
Na powyższą inwestycję Gmina Skwierzyna pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w kwocie niespełna 950 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie wraz z przyległymi drogami.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę ul. Międzyrzeckiej - budowę chodnika łączącego istniejące przystanki autobusowe, - rozbudowa drogi gminnej,
- przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z rozbudowywaną drogą gminną,
- przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie,
- przebudowę ul. Pola Międzyrzeckie, wycinkę drzew, wykonanie skarp, wykonanie nowej nawierzchni, zagospodarowanie trenów zielonych

Łączna wartość inwestycji wynosi prawie 1,4 mln zł.
Termin realizacji do końca września br.
Na powyższą inwestycję Gmina Skwierzyna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie prawie 950 tys. zł.