OGŁOSZENIE NR 7/2021 O PRZETARGU

28.05.2021

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 7/2021 na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży:

-          nieruchomości niezabudowane położone w dużym kompleksie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Starodworskiej, w strefie peryferyjnej miasta Skwierzyna, w szczególności:

*         działkę gruntu Nr 423 o pow. 649m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna u zbiegu ulicy Grzybowej i Poziomkowej,

*         działkę gruntu Nr 428 o pow. 627m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Wrzosowej,

-          nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Murzynowo przy ulicy Polnej, w szczególności działkę gruntu Nr 520 o pow. 774m2, 521 o pow. 774m2 i 552 o pow. 671m2.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 7 lipca 2021r. o godz. 1000  i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 7/2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 27 maja 2021 r.

Wadium należy wnieść do dnia 2 lipca 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.