OGŁOSZENIE NR 6/2021 O PRZETARGU

28.05.2021

Informujemy, że ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży następujące nieruchomości:

-       niezabudowane działki Nr: 428/1 o pow. 1.746m2, 428/2 o pow. 1.850m2, 428/7 o pow. 1.988m2, 428/8 o pow. 1.866m2, zbywane wraz z udziałem po 1/10 części w działce gruntu Nr 428/6 o pow. 1.089m2, zlokalizowane przy ul. Lawendowej w Skwierzynie, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

-       niezabudowane porośnięte drzewostanem działki gruntu Nr 136/1 o pow. 3.843m2 i Nr 137 o pow. 1.711m2, tj. nieruchomości o łącznej pow. 0,5554ha, w dużym obszarze gruntów pod usługi turystyczne położonym wzdłuż rzeki Obry, przy kompleksie gruntów leśnych i asfaltowej ulicy Gorzowskiej prowadzącej do zjazdu na drogę szybkiego ruchu S3 i drogę krajową nr 24.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 6 lipca 2021r. o godz. 10:00i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 6/2021 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 27 maja 2021 r.

Wadium należy wnieść do dnia 1 lipca 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.