GMINA SKWIERZYNA Z DOFINANSOWANIEM DO BUDOWY SKATEPARKU

27.05.2021

W dniu 26.05.2021 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Łukaszem Poryckim podpisali umowę na dofinansowanie zadania budowy skateparku w Skwierzynie w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska baza sportowa”.

Kwota zadania wynosi: 292.731,39 zł,  z czego 66.000,00 zł stanowi dofinasowanie Województwa Lubuskiego.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: pierwsza połowa września br.