NOWE DROGI W SKWIERZYNIE

14.05.2021

12 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał umowę z wykonawcą - firmą DROGBUD Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. reprezentowaną przez Członka Zarządu Juliana Gacka na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie”
Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy:

I Etap : rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna, budowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z budowaną drogą gminną, przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie obejmuje:

- rozbudowę ul. Międzyrzeckiej - budowę chodnika łączącego istniejące przystanki autobusowe, |
- rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 obręb 3,
- przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z rozbudowywaną drogą gminną,
- przebudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie,
- przebudowę ul. Pola Międzyrzeckie, - wycinkę drzew, - wykonanie skarp, - zagospodarowanie trenów zielonych.

Planowany termin zakończenia robót : do dnia 30.07.2021 r.

II Etap : przebudowa drogi gminnej, działka nr 511 obręb 3 miasta Skwierzyna, ul. Pola Międzyrzeckie obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni,
- budowę chodnika, - budowę pobocza,
- budowę przepustu, - przebudowę zjazdów,
- wykonanie opaski z grysu, - wycinkę drzew, - wykonanie skarp, - rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
 - dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym.

Planowany termin zakończenia robót : do dnia 30.09.2021 r.

Całkowita wartość robót: 1199.533,61 zł.
Zadanie finansowanie jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu Gminy Skwierzyna.