AKTUALNY HARMONOGRAM ZMIAN W OBOSTRZENIACH

13.05.2021

15 maja 2021 (sobota)

 • Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.
 • Transport zbiorowy

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

 • Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

 • Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu - maks. 50-procentowe obłożenie
 • Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu - z zachowaniem reżimu sanitarnego
 • Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

reżim sanitarny

 • Sport

obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób

21 maja 2021 (piątek)

 • Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

obłożenie 50%

reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki

uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

 • Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach - wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego
 • Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu - obłożenie 50 proc.

28 maja 2021 (piątek)

 • Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

maks. 50 proc. obłożenia

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

 • Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie) - maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)
 • Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

dla wszystkich

50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)

 • Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit do 250 osób
 • Sport – siłownie, kluby fitness, solaria

limit 1 osoba na 15m2

reżim sanitarny

29 maja 2021 (sobota)

 • Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

stacjonarnie wszyscy uczniowie

reżim sanitarny

 

Aktualne informacje o obostrzeniach znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka!