ANKIETA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYNAJMEM MIESZKANIA W SYSTEMIE SPOŁECZNEJ INICJATYWY MIESZKANIOWEJ

11.05.2021

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Skwierzyna we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości zamierza przystąpić do inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego   z przeznaczeniem na wynajem w ramach poprawy dostępności mieszkań. Blok mieszkalny ma powstać przy ulicy Chrobrego w Skwierzynie na terenie dawnego boiska sportowego Zespołu Szkół Technicznych. Mieszkania będą budowane w ramach uruchomienia preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i będą skierowane na wynajem dla osób nisko i średnio zarabiających.

W tej sytuacji Gmina Skwierzyna  zamierza utworzyć wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania kompletnie wyposażone i wykończone w standardzie „pod klucz”.

Mieszkanie na wynajem w systemie SIM  to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku.

Każda rodzina starająca się o mieszkanie zobligowana jest do wniesienia opłaty partycypacyjnej. Opłata ta w przypadku rezygnacji i opuszczenia mieszkania zostanie zreglamentowana i zwrócona wpłacającym.

Minimalna partycypacja zaplanowana jest na poziomie 10% co w przypadku lokalu mieszkalnego o wartości 200 tyś zł będzie wynosić 20 tyś zł.

Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosztach budowy, w wysokości min. 20% będzie również możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność po okresie min.15 lat.

Przewidywany czynsz w planowanych inwestycjach szacowany jest na poziomie między 10 - 12 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz co i cwu) w zależności od indywidualnego zużycia.

Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

W zakresie realizowanych inwestycji istnieje również możliwość skorzystania z programu dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat, które gmina może uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, a jego wysokość jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego i ilości zamieszkujących w nim osób.

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, oraz zdecydują się na podanie danych kontaktowych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej do siedziby Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5 pokój 2.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Skwierzyna.  Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań.

Pobierz tutaj: ANKIETA