SKATEPARK W SKWIERZYNIE ZE WSPARCIEM "LUBUSKIEJ BAZY SPORTOWEJ"

27.04.2021

26 kwietnia br. Sejmik Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Programu "Lubuska Baza Sportowa". Wśród samorządów, których inicjatywy zostały docenione znalazła się Gmina Skwierzyna z projektem mającym na celu utworzenie skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.

Dotychczas w planowanym miejscu realizacji inwestycji funkcjonował już skatepark. Z uwagi na znaczące zużycie urządzeń został zdemontowany i wyłączony z użytkowania, a osoby korzystające z obiektu pozostały bez alternatywnego miejsca na obszarze gminy.

W ramach prac przeprowadzona zostanie dostawa, a następnie montaż urządzeń o szacunkowej wartości niespełna 300 tys. zł. Budżet województwa zasili zadanie kwotą 66 tys. zł.

Rezultatem realizacji projektu będzie poprawa dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarze Gminy Skwierzyna. Projekt przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz popularyzacji trybu życia opartego na rekreacji, sporcie i aktywnym wypoczynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku.