SZKOLNE MANEWRY WOJSK USA

22.04.2021

W dniu 15-04-2021r. odbyło się w naszej szkole spotkanie przedstawicielki wojsk USA stacjonującymi w Skwierzynie z dyrekcją i nauczycielami ZSTiO.

Stronę amerykańską reprezentowała Pani porucznik Rachel Bohnemann,  którą wspierała Pani tłumacz Marta Śmiech. Po stronie polskiej zasiedli: Pan dyrektor Grzegorz Mrowicki, Pan wicedyrektor Andrzej Gawroński, koordynator programu, Pani Anna Kaczmarek, Pani Beata Klemt, Pani Magdalena Strugała i Pani Paulina Kupińska.

Celem spotkania było zaplanowanie i omówienie współpracy żołnierzy amerykańskich z naszą szkołą. Uzgodniono, że działania będą opierać się  na cotygodniowych spotkaniach on-line, podczas których żołnierze i nasi uczniowie będą prowadzili rozmowy związane z nauką i pracą w Polsce oraz w Ameryce, tematyką współczesnego świata i problemów z jakimi się obecnie zmaga, omówieniem różnic kulturowych i zwyczajów panujących w obu krajach. Ponadto, nasi uczniowie zaprezentują żołnierzom formy aktywnego spędzania czasu wolnego w naszym regionie.

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.  

Współpraca naszej szkoły z armią amerykańską z pewnością przyniesie korzyści dla uczniów i pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy z języka angielskiego w praktyce. Żołnierzom zaś umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym, a także dostarczy wiedzy na temat kraju w jakim obecnie przebywają.

Nie możemy doczekać się pierwszego spotkania.

Tekst: Paulina Kupińska