"AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ (VII)'

21.04.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizujemy projekt pn.: ”Aktywni mogą więcej (VII)” .

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.