ZAWIADOMIENIE O XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

15.04.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że   22 kwietnia 2021 r.   o godz. 13.00 odbędzie się XXXIV  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXXII/21 z 25.03.2021 r.  i nr XXXIII/21 z 7.04.3021 r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za rok 2020.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 12.03.2021 r. do 9.04.2021 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2021 r. (druk nr 224/21).
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2032 (druk nr 225/21).
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji o warunkowe poparcie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 226/21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 227/21). 
 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ