RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

12.04.2021

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie

realizująca Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin:

Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

na operacje realizowane
w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zakres tematyczny operacji:

  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków ogółem na zakres tematyczny 454 619, 42 zł

Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa lub remont baz noclegowych i gastronomicznych, w tym utworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy.

Limit środków razem: 379 619,40 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  126 539,80 zł

 

Przedsięwzięcie:  Inwestycje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza sektorem rybackim o charakterze innowacyjnym wraz z  tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem już istniejących miejsc pracy

Limit środków razem: 75 000,02 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  75 000,02 zł

  • Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie: Działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu oraz ochrony przyrody.

Limit środków ogółem na zakres tematyczny: 26 671,00 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  26 671,00 zł

Termin składania wniosków: od 04 maja  2021 r. do 18 maja 2021 r.

Miejsce składania wniosków:  Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku  w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, Dobiegniew, tel. 505 206 991 lub 95 762 99 27 oraz na stronie http://www.pojezierzedobiegniewskie.org

Pobierz: ogłoszenie o naborze

Rybactwo i Morze      Lubuskie Warte Zachodu            Unia Europejska