ZMIANA NAZWY ULICY I OSIEDLA W MIEŚCIE SKWIERZYNA

09.06.2017

W związku z  art.6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. zostały podjęte przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały dotyczące zmiany nazwy ulicy „ Waszkiewicza” oraz zmiany nazwy „Osiedla Ludowego Wojska Polskiego”.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVII/264/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Waszkiewicza” na ulicę „ Garnizonowa” oraz uchwałą nr XXXVII/265/17 w sprawie zmiany nazwy „Osiedla Ludowego Wojska Polskiego” na „ Osiedle Wojska Polskiego” informujemy, iż pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższych uchwał są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.