OGŁOSZENIE NR 5/2021 O PRZETARGU

29.03.2021

Informujemy, że ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, położonej w kolonii Murzynowo-Łomno, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna, oznaczonej nr ewid. 604 o pow. 0,04ha, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 32m2.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2021 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 25 marca 2021 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 12 maja 2021r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 6 maja 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu,

-       Regulamin Przetargu,

-       mapa terenu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.