OGŁOSZENIE NR 2/2021 – ROKOWANIA

26.02.2021

Informujemy, że ogłoszono pierwsze rokowania, po czwartym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5 Świniary, Gmina  Skwierzyna, oznaczonej nr ewid. 75/11 o pow. 128m², stanowiącej własność Gminy Skwierzyna, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni 1-kondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 103,48m2.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 23 lutego 2021 r. rokowania  odbędą się 31 marca 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą zaliczkę w formie pieniądza w terminie do 25 marca 2021r. oraz zgłoszą pisemnie udział w rokowaniach. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy.

Podpisane zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świniarach”, należy złożyć do dnia 25 marca 2021r. do godziny 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1, parter, pok. 4.

- Ogłoszenie o rokowaniach,

- Regulamin rokowań na sprzedaż nieruchomości

- mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.