OGŁOSZENIE NR 1/2021 O PRZETARGU

19.02.2021

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 1/2021 na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal niemieszkalny - pomieszczenie garażowe nr D o pow. użytkowej 17,10m2, położone na parterze w budynku o numerze porządkowym 10C, przy ul. Bolesława Chrobrego w Skwierzynie. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 126/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 244/9 o pow. 117m2, obręb 2 Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu. Jednocześnie zostanie na rzecz nabywcy lokalu jako nieruchomości władnącej ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.

Zgodnie z ogłoszeniem Nr 1/2021 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 17 lutego 2021 r. przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 30 marca 2021r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 24 marca 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-       Ogłoszenie o przetargu wraz z mapą terenu

-       Regulamin Przetargu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.