KOMUNIKAT BURMISTRZA SKWIERZYNY

18.02.2021

W związku z zachorowaniami wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Skwierzynie  na wirus SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego, od 18 lutego 2021r. zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów w biurach i referatach.

Sprawy bieżące będą załatwiane w formie listownej, telefonicznej, e-mail’owej oraz ePUAP:

- BIURO OBSŁUGI KLIENTA: tel.: 95 721 65 10, e-mail: bokatskwierzyna [dot] pl

- URZĄD STANU CYWILNEGO (zgony, odpisy aktów): tel.: 95 721 65 21, 95 721 65 28, e-mail: uscatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT ORGANIZACYJNY (meldunki, dowody osobiste): tel.: 95 721 65 23, e-mail: kontrola-umigatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I MELIORACJI (drogi, oświetlenie): tel.: 95 721 65 47, e-mail: budownictwoatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH (oświata, przydział lokali mieszkalnych): tel.: 95 721 65 31, 95 721 65 30, e-mail: kierownik-rssatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA (śmieci, akcyza):  tel.: 95 721 65 35, 95 721 65 34, e-mail: rkatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż działek, mpzp): tel.: 95 721 65 33, 95 721 65 36, e-mail: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (podatki): tel.: 95 721 65 19, 95 721 65 12, e-mail: podatki-umigatskwierzyna [dot] pl

- REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: tel.: 95 721 65 49, 95 721 65 46, e-mail: m [dot] strzelczykatskwierzyna [dot] pl

- SEKRETARIAT BURMISTRZA: tel.: 95 721 65 11, e-mail: sekretariatatskwierzyna [dot] pl

- ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: tel.: 95 721 65 17, e-mail: ocatskwierzyna [dot] pl

- BIURO RADY MIEJSKIEJ: tel.: 95 721 65 16, e-mail: biuro-radyatskwierzyna [dot] pl

INFORMUJEMY, ŻE W PRZEDSIONKU I PRZY WEJŚCIU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SKWIERZYNIE JEST UMIESZCZONA SKRZYNKA NA LISTY ORAZ SĄ DOSTĘPNE DRUKI DO POBRANIA.