KONTROLA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

17.02.2021

W związku z prognozowanymi wzrostami stanu wód w rzekach spowodowanymi roztopami w dniu 16.02.2021 roku Zastępca Burmistrza Skwierzyny Wojciech Kowalewski wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu mł. bryg. Markiem Koperwasem oraz Panią Anną Kłos – Sołtysem Gościnowa, dokonali przeglądu wałów przeciwpowodziowych w newralgicznych miejscach na terenie naszej gminy tj. w miejscowości Warcin i Osetnica oraz kanały wodne „Stare Polichno” oraz „Skwierzynka”. Ponadto zweryfikowane zostało wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Obecnie (16.02.2021 r.) stan rzeki Warty na wodowskazach to 267 cm (stan ostrzegawczy 380 cm, alarmowy 460 cm).