SPOTKANIE Z PANIĄ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W SPRAWIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

18.01.2021

Miejskie Obszary Funkcjonalne to partnerstwa między gminami i miastami, które określając wspólne cele mogą skuteczniej sięgać po środki unijne. W kończącej się perspektywie w Lubuskiem funkcjonowały dwa duże ZIT-y oparte na partnerstwach w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: gorzowski i zielonogórski. Funkcjonowały też trzy mniejsze porozumienia: żarsko-żagański, nowosolski i skwierzyńsko-międzyrzecki. W nowej perspektywie partnerstwa będą dodatkowo premiowane. – Partnerstwa to lepsze rozwiązanie niż wybieranie projektów przez ekspertów. To samorządowcy wiedzą najlepiej, co w gminach powinno być realizowane – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

W nowej perspektywie Zielona Góra utworzy MOF z Nową Solą. Powstaną także partnerstwa: świebodzińsko-międzyrzecko-sulęcińskie oraz żarsko-żagańskie. Do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. dołączą Lubiszyn, Strzelce Krajeńskie. Na zgodę czeka także Skwierzyna. Podczas spotkania marszałek zapewniła o poparciu dla tej inicjatywy.

Dlaczego instrumenty terytorialne są teraz tak ważne? – Obecnie, wewnętrzne regulacje nakazują w Programach Regionalnych przeznaczyć co najmniej 6% alokacji na tzw. wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez instrumenty terytorialne. Dodatkowo, Cel 5 polityki spójności na lata 2021-2027, czyli Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich typów terytoriów, może być realizowany tylko poprzez te instrumenty – wyjaśnia członek zarządu Marcin Jabłoński.

Źródło: www.lubuskie.pl