ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

08.01.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Informuję, że w dniu  12 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2021  r.  (druk nr 193/21).
  4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 194/21).
  5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                      

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ