MEDAL BURMISTRZA SKWIERZYNY „BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY) SKWIERZYNA- MIASTO KRÓLEWSKIE”

01.06.2017

Na podstawie:

Zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.45.2017 z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia i zasad nadawania Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” oraz wprowadzenia Regulaminu Kapituły nadającej Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie”

Zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.46.2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” w składzie:

Bożena Kaśków - Przewodniczący Kapituły
Włodzimierz Szopiński - Sekretarz Kapituły
Maria Więcka - Zasłużony Obywatel Skwierzyny
Tadeusz Przybyłka - Honorowy Obywatel Skwierzyny
Włodzimierz Idzior - Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

Protokołem nr 1 i 2 z dnia 10 i 11 maja 2017r. Kapituła Medalu „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” zaopiniowała pozytywnie wnioski.

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia aktem nadania z dnia 25 maja 2017 r. przyznał Medal „Bene Meritus Skwierzyna- Miasto Królewskie” następującym osobom i przedsiębiorstwom:

1. GOLD-LAS Skup Sprzedaż Runa Leśnego Krzysztof Pyrkowski
2. Panu Ireneuszowi Miskowskiemu
3. Pani Walentynie Rubis
4. Panu Maciejowi Zawidzkiemu
5. Panu Leszkowi Pawłowskiemu
6. Pani Marii Muzia
7. Panu Michałowi Muzia
8. Panu Kazimierzowi Otto
9. Panu Edmundowi Reszelowi
10. Pani Lucynie Skorek
11. Pani Danucie Sańko
12. Pani Wandzie Imielicie
13. Pani Halinie Relich
14. Panu Kazimierzowi Woś
15. Panu Leonowi Dębskiemu
16. Pani Jadwidze Dębskiej
17. Pani Jolancie Zasiadczyk
18. Pani Małgorzacie Kubiec
19. Pani Małgorzacie Kijak
20. Panu Bogdanowi Wszołkowi
21. Panu Leszkowi Karczmarskiemu
22. Panu Wojciechowi Kąpińskiemu
23. Pani Elżbiecie Koniecznej
24. Pani Zdzisławie Maląg

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Wnioski o nadanie Medalu do pobrania:

- osoba fizyczna TUTAJ

- organizacja TUTAJ