OGŁOSZENIE NR 16/2020 O PRZETARGU

18.12.2020

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 16/2020 na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w dużym kompleksie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Starodworskiej, w strefie peryferyjnej miasta Skwierzyna, w szczególności:

-         działkę gruntu Nr 423 o pow. 649m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna u zbiegu ulicy Grzybowej i Poziomkowej,

-         działkę gruntu Nr 426 o pow. 762m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Wrzosowej,

-         działkę gruntu Nr 428 o pow. 627m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Wrzosowej,

-         działkę gruntu Nr 441 o pow. 672m2, położoną w obrębie 2 Skwierzyna przy ul. Poziomkowej.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 27 stycznia 2021r. o godz. 13:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 16/2020 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wadium należy wnieść do 21 stycznia 2021r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

- Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.