DWIE DEKADY UTW - JEDNA WSPÓŁPRACA

01.06.2017

Otwarcie wystawy, gala, konferencja naukowa to tylko niektóre z części obchodów jubileuszu 20-lecia skwierzyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Dwudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Gminę Skwierzyna projektu unijnego pod hasłem „Dwie dekady UTW – jedna współpraca”.

W spotkaniu udział wzięli studenci UTW, członkowie ich rodzin, seniorzy z miast partnerskich Skwierzyny - Fredersdorf-Vogelsdorf oraz Bernau, przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW m.in. z Gorzowa i Zielonej Góry, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele skwierzyńskich organizacji, instytucji, mieszkańcy gminy, a w ramach integracji pokoleń - młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego Gromadka Misia Uszatka, które poprowadziły barwny korowód drugiego dnia obchodów jubileuszu.

Wystawę ukazującą 20-letnią historię i działalność UTW oglądać można w holu przy wejściu do sali kinowej SOK. Otworzył ją wraz z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią, wieloletni słuchacz UTW Leon Dębski, który był jej pomysłodawcą i kustoszem. Obejrzeć można nie tylko zdjęcia, kroniki, ale prace wykonane przez słuchaczy UTW podczas zajęć manualnych. Tematyka senioralna zdominowała także konferencję naukową. Aktywność fizyczna, kulturalna osób w starszym wieku, starość schyłkiem czy rozwojem ludzkich możliwości - to tematy wstąpień prelegentów - dr Mariusza Naczka z AWF Gorzów, dr Doroty Skrockiej z Akademii Gorzowskiej, dr Izabeli Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z kolei Urszula Chudak, prezes Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiła działalność tej nowo powstałej organizacji zajmującej się sprawami osób starszych, a o inicjatywach Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie opowiedział prezes Michał Muzia. Punktem kulminacyjnym programu była gala, którą zainaugurował prezes UTW w Skwierzynie - Edmund Reszel. W swoim wystąpieniu odtworzył historię skwierzyńskiej uczelni, wieloletnią działalność oraz podkreślił jej znaczenie w życiu skwierzyńskich seniorów.

Podniosłym akcentem uroczystości było nadanie przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię aktywnym członkom oraz wykładowcom UTW medalu „Bene Meritus Skwierzyna - Miasto Królewskie”. Dla upamiętnienia Jubileuszu 20- lecia UTW na budynku Dziennego Domu „Senior - Wigor” odsłonięta została tablica ufundowana przez mieszkańców Skwierzyny.

Miłym, a zarazem „słodkim” gestem Burmistrza był ufundowany, dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, tort, wniesiony podczas uroczystej kolacji. Dwudniowe spotkanie zakończył wspólny obiad wydany przez słuchaczy Uniwersytetu w Dziennym Domu „Senior - Wigor”.

Zarząd UTW w imieniu całej społeczności studenckiej, chciałby podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które włączyły się w przygotowania oraz organizację święta seniorów.

Małgorzata Kubiec
Koordynator projektu
„Dwie dekady UTW - jedna współpraca”