XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

31.05.2017

Informujemy,iż w dniu  5 czerwca 2017 r. o godz. 7.45 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Dyskusja i głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       dla części obszaru miasta Skwierzyna.
4.    Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
5.    Zamknięcie obrad.


                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                 (-) Zofia Zawłocka

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.