UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA MEDALI 30-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11.12.2020

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyła się uroczystość wręczenia medali okolicznościowych nadanych przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z okazji obchodów
30 – lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Medalami wyróżnieni zostali:
* Pani Anna Kłos – Sołtys Gościnowa,
* Pani Alina Świątek – Pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,
* Pan Maciej Tarnowski – Radny Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Wręczenia odznaczeń w imieniu Zrzeszenia Gmina Województwa Lubuskiego dokonał Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skwierzynie Zygmuntem Kadłubiskim.