WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW TYPU "DZWON"

11.12.2020

Szanowni Mieszkańcy!

 

Z uwagi na rozwiązanie umowy przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach typu dzwon informuję, że zostaną one usunięte z przestrzeni publicznej od 1 stycznia 2021r.

Wszelkie odpady selektywnie zebrane można bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się na terenie placu ZUK, ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna.

Od 1 maja 2020r. na terenie Gminy Skwierzyna obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych i każdy z nas ma obowiązek oddawania odpadów segregowanych w miejscu ich wytworzenia, tj. spod naszych domów lub oddać je do PSZOK-u.

 

 

                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                         Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                                                                          (-) Lesław Hołownia