DRUGIE ROZDANIE ŚRODKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

09.12.2020

8 grudnia 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru na drugi etap, tzw. konkursowy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

                Rozstrzygnięcie przyniosło znakomite informacje dla mieszkańców Gminy Skwierzyna. Tym razem dofinansowanie uzyskały dwie kolejne inwestycje.1.

1. Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej i przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie:

                Inwestycja planowana do przeprowadzenia w latach 2021 - 2022 usytuowana jest w granicach miasta. Planujemy rozbudowę ul. Międzyrzeckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pola Międzyrzeckie wraz z jej przebudową oraz budowę drogi gminnej umożliwiającej wjazd na sąsiadujące tereny inwestycyjne. Całość to niespełna 700 m nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej zlokalizowanej w strategicznym i kluczowym, pod względem rozwoju gminy miejscu. Opracowana dokumentacja kosztorysowa wskazuje, że zadanie obciąży budżet gminy kwotą ponad 1,8 mln zł. Decyzją Premiera budżet projektu zostanie zasilony kwotą 800.000,00 zł. Liczymy na kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w proporcji co najmniej 50%.

 

 

2.Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim:

                Gmina Skwierzyna, działając w partnerstwie z gminami Międzyrzecz oraz Przytoczna pozyskała w 2019 r. dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich w kwocie ponad 4,2 mln zł na kompleksowe uzbrojenie ok. 7 ha działek znajdujących się przy ul. Międzyrzeckiej. Jest to imponująca kwota, jednak całość kosztów została oszacowana na ponad 6 mln zł. Różnica powinna zostać pokryta z budżetu gminy. Rządowa pomoc przy tej inwestycji została wyceniona na dodatkową kwotę 1.000.000,74 zł.

     Dotychczas Gmina Skwierzyna otrzymała 525.614,00 zł z tzw. I transzy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Środki te zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na przebudowę ulicy Krótkiej w Skwierzynie o wartości umownej robót 159 tys. złotych.