TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W 2020 R.

27.11.2020

Informujemy pracodawców zamierzających złożyć w 2020 r. wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, iż Lubuski Kurator Oświaty zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w sprawie przekazania odpowiednich środków o dofinansowanie w nieprzekraczalnym terminie - do 10 grudnia b.r. (termin wpływu do LKO- nie liczy się data nadania w placówce pocztowej).
W związku z koniecznością przeprowadzenia stosownej procedury administracyjnej poprzedzającej rozliczenie w/w wniosków w bieżącym roku zrealizowane zostaną tylko kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski z odpowiednimi załącznikami, złożone do Burmistrza Skwierzyny do dnia 3 grudnia b.r., pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub złożone po tym terminie będą zrealizowane po 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem przekazania środków z Funduszu Pracy przez LKO.