ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

18.11.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w  dniu  26 listopada  2020 r.  o godz. 14.00 odbędzie się XXVI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji  nr XXV/20 odbytej w dniu 29 października 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 182/20).
  5. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza za okres od 21.10.2020 r. do 16.11.2020 r.
  6. Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
  7. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 Projekty uchwały dostępne TUTAJ