ROZPOCZĘŁY SIĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ULICY KRÓTKIEJ W SKWIERZYNIE

13.11.2020

Celem przebudowy ulicy Krótkiej jest osiągnięcie celu strategicznego , którym jest przede wszystkim przebudowa układu drogowego, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców , jak i użytkowników drogi, zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi oraz dostosowanie infrastruktury drogowej. Przebudowywana ulica wyposażona będzie w jezdnię dwukierunkową o dwóch pasach ruchu o szerokości 4.5m. Wzdłuż drogi zaplanowano również opaske z kostki betonowej o szerokości od 1.4-1.6mb. W ramach inwestycji zostaną również przebudowane wszystkie wjazdy na przyległe nieruchomości.

Wartość robót wynosi 165 tys zł brutto, a wykonawcą robót jest firma RENOMEX z wielkopolski.

Zakończenie robót przewidziano na 15 grudnia br.