POSIEDZENIE GMINNEGO SZTABU KRYZYSOWEGO

16.10.2020

W związku z włączeniem od najbliższej soboty powiatu międzyrzeckiego do tzw. „strefy czerwonej”, Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia zwołał dnia 16.10.2020 r. posiedzenie gminnego sztabu zarządzania kryzysowego. Głównymi tematami posiedzenia były organizacja pracy placówek edukacyjnych, formy wsparcia seniorów, organizacja pracy OSiR, SOK, OPS. Ponadto informację o prowadzonych działaniach przekazali przedstawiciele Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Prezes skwierzyńskiego szpitala.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Lesław Hołownia – Burmistrz Skwierzyny,
 • Wojciech Kowalewski – Zastępca Burmistrza Skwierzyny,
 • Bożena Kaśków – Sekretarz Gminy Skwierzyna,
 • Dominika Machajska – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i BHP,
 • Karol Igielski – Kierownik referatu spraw społecznych,
 • ppor. Damian Misterski – 151 blp Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • Katarzyna Jarmuła – po. Kierownika Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor,
 • Marta Pawluk – Kuźmińska – Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej
  w Trzebiszewie,
 • Maciej Zawidzki – Dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,
 • Anna Zabielska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Jakub Nawrot – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie,
 • Leszek Pawłowski – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie,
 • Krystyna Filipiak – Wowczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie,
 • asp. sztab. Tomasz Holowiński – Komisariat Policji w Skwierzynie,
 • Grzegorz Mrowicki – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Skwierzynie,
 • Edyta Broniewska – Prezes Szpitala im. Dr n. med. Radzimira Śmigielskiego
  w Skwierzynie  

 

Na terenie Gminy Skwierzyna zdiagnozowano do tej pory 19 przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 1 śmiertelny.

1. Omówiono obostrzenia strefy czerwonej.
2. Omówiono wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w jednostkach podległych dot. przestrzegania zasad, procedur i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Burmistrz przekazał zalecenia jednostkom podległym w sprawie:
- dowozu uczniów do szkół,
- zajęć pozalekcyjnych,
- internatu ZSTiO,
- świetlicy środowiskowej,
- opieki na seniorami,
- opieki nad bezdomnymi,
- zajęć sekcji SOK i OSiR,
- funkcjonowania Dziennego Domu Senior Wigor,
- funkcjonowania Klubów Malucha, Przedszkoli i Szkół.

1. Prezes skwierzyńskiego szpitala Edyta Broniewska i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych omówili sytuacje w swoich placówkach.

2. Przedstawiciel Policji asp. sztab. Tomasz Hołowiński omówił działania policji w tym o kontrolach osób przebywających w kwarantannie oraz kontroli przestrzegania zakrywania ust i nosa.  

3. Ppor. Damian Misterski w imieniu płk. Artura Filipowicza – dowódcy 151 bpl Wojsk Obrony Terytorialnej deklarował pełne wsparcie i pomoc w walce z pandemią.  

 

Na zakończenie spotkania Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia poinformował, że posiedzenia gminnego sztabu zarzadzania kryzysowego będą się odbywały cykliczne.