REMONT UL. KRÓTKIEJ W SKWIERZYNIE

16.10.2020

Zakończyła się procedura przetargowa na wykonanie remontu ul. Krótkiej w Skwierzynie.
Prace rozpoczną się pod koniec października i potrwają do połowy grudnia bieżącego roku.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
- przebudowę nawierzchni jezdni o długości 130mb,
- przebudowę zjazdów,
- rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
- dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym,

Koszt inwestycji wynosi prawie 160 tyś. złotych i finansowany jest z budżetu Gminy Skwierzyna.