ZŁOTE GODY

16.10.2020

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”

(Robert Paulet)

 

W życiu każdego człowieka są chwile szczególne. Najbliższe są nam te, które łączą się z naszym życiem osobistym. Wspomnienie o nich przeżywa się całym sercem i wraca do nich z ogromnym wzruszeniem. Niewątpliwie takim ważnym momentem była chwila, kiedy na drodze życia pojawił się inny człowiek, przedtem nieznany, a potem stał się tym najbliższym.

Uhonorowaniem zasług są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na żaden medal nie pracuje się tak długo - przeszło 18.250 nocy i dni, prawie pół miliona godzin, ponad 26 milionów minut.

Złote Gody to Jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe było to tylko dlatego, że darzycie się Państwo wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Możecie Drodzy Bohaterowie dzisiejszej uroczystości z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej - powiedział podczas uroczystości Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia.

Swój Jubileusz 50- lecia (Złotych Godów) zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

- Janina i Feliks Rabczewscy

- Barbara i Eugeniusz Rajtar

Uroczystość miała odbyć się wspólnie dla 26 par Jubilatów, jednak ze względu na stan panującej pandemii Burmistrz Skwierzyny podjął decyzje o zorganizowaniu uroczystości w indywidualnych terminach w gronie najbliższych. Po ustaniu stanu pandemii zorganizowany zostanie koncert dla wszystkich par obchodzących Złote Gody.