INFORMACJA BURMISTRZA SKWIERZYNY

15.10.2020

Szanowni Państwo,

                W związku z pytaniami w sprawie czasowego ograniczenia przyjęcia mieszkańców w biurach i referatach Urzędu Miejskiego w Skwierzynie wyjaśniam co następuje:
- w dniu 19.10.2020 r. rozpoczynamy remont parteru budynku ratusza (planowany termin zakończenia 15.01.2021r.), który wyłączy z użytkowania pomieszczenia: Urzędu Stanu Cywilnego, salę ślubów, referatu organizacyjnego, referatu inwestycji i drogownictwa, referatu gospodarki nieruchomościami i  zagospodarowania przestrzennego, referatu podatków i opłat lokalnych. Na czas remontu wyżej wymienione referaty zostaną przeniesione na I i II piętro. Prace remontowe na parterze budynku w znacznym stopniu utrudnią zachowanie standardów sanitarnych w walce z pandemią Sars CoV-2, co może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto galopująca pandemia również na terenie naszej gminy (17 zachorowań, 1 zgon) powoduje to, że muszę podejmować decyzje, które zminimalizują ryzyko zakażenia i nie sparaliżują pracy urzędu. Dlatego też proszę mieszkańców jeżeli to możliwe o załatwianie spraw drogą telefoniczną, e-mail`ową, listowną czy przez ePUAP. Istnieje również możliwość osobistego kontaktu z urzędnikiem po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Numery telefonów podaliśmy w poprzednim komunikacie.

            Przepraszam za czasowe utrudnienie, jestem przekonany, że Państwa sprawy jak do tej pory będą niezwłocznie załatwiane.

            Łączę wyrazy szacunku i kolejny raz bardzo proszę – dystans, maseczka, dezynfekcja rąk. Chrońcie swoich rodziców, dziadków, chrońcie siebie.

                                                                                                                                                                         Burmistrz Skwierzyny

                                                                                                                                                                             Lesław Hołownia