OGŁOSZENIE NR 7/2017 O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

02.06.2017

Informujemy, że ogłoszono przetarg nr 7/2017 na dzierżawę nieruchomości komunalnej, położonej w obrębie 6 Krobielewko, Gmina Skwierzyna, obejmującej działkę gruntu Nr 87 o pow.  1,44 ha, z przeznaczeniem na cele rolne, na okres 10 lat.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 10:00.

Wadium należy wnieść do 21 czerwca 2017r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

- Ogłoszenie o przetargu

- Mapa terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.