INFORMACJA BURMISTRZA – PARK RYB

29.07.2020

Chciałem Państwa poinformować, że projekt zrealizowany przez Gminę Skwierzyna pn. „Park Ryb” znalazł się w gronie wyróżnionych projektów przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W związku z tym będzie promowany w albumie – przewodniku pod roboczym tytułem „Dobre praktyki w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego – wędrówki dalekie i bliskie” wydanym przez ministerstwo. Dlatego też na potrzeby tego projektu na ostatnim festynie była ekipa, która robiła zdjęcia i nagrywała film promocyjny. W czasie wywiadu z Prezesem RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Kazimierzem Szmitem oraz Zastępcą Burmistrza Wojciechem Kowalewskim poproszono o krótką przerwę w koncercie z uwagi na realizowane nagrania.

Jest to projekt, który będzie promował naszą Gminę i mieszkańców zapraszając do zwiedzania i korzystania z tego miejsca. A korzystających z obiektu jest coraz więcej i to cieszy. Obiekt ten spełnia wiele funkcji: edukacyjną, ekologiczną, rekreacyjną, ale też jest miejscem integracji i spotkań. Udzielamy tam ślubów odbywają się również wesela.

Projekt Park Ryb w Skwierzynie będziemy kontynuować i go rozbudowywać.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA I ZWIEDZANIA.

 

 

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia