INTERNAT ZSTiO - PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

23.07.2020

23 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na roboty budowlane w związku z planowaną termomodernizacją budynku internatu skwierzyńskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Wydarzenie to jest konsekwencją pomyślnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu, w którym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ZR-B KACZMAREK sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.

Umowę parafowali: Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz przedstawiciel wykonawcy prac - Pan Radosław Kaczmarek - pełniący funkcję prezesa zarządu.

Planowana inwestycja jest w pełni kompleksowa i obejmuje m. in.:

•poprawę termoizolacyjności obiektu poprzez:

- docieplenie przegród zewnętrznych,

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

• przebudowę systemów grzewczych (włącznie z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

• przebudowę systemu wentylacji,

Przeprowadzenie w/w prac wymiernie wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku wynikiem czego będzie znaczne zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenków węgla, pyłów) oraz dwutlenku węgla. W konsekwencji poprawie ulegnie jakość powietrza w gminie, a co za tym idzie również warunki życia jej mieszkańców.

Cena wynikająca z oferty złożonej przez wykonawcę opiewa na sumę 1.489.676,82 zł.

Gmina Skwierzyna pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w kwocie niespełna 950 tyś. zł