ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA NAJDROŻSZEJ INWESTYCJI W HISTORII SKWIERZYNY

08.07.2020

Mowa o nowej stacji elektroenergetycznej GPZ Skwierzyna II 110/15kV składającej się z rozdzielni 110 kV oraz rozdzielnicy 15kV. Inwestycja zlokalizowana jest przy terenach inwestycyjnych Gminy Skwierzyna, która w przyszłości zapewni wystarczającą moc przyłączeniową dla planowych inwestycji.

W wyniku realizacji projektu zostaną ograniczone straty sieciowe oraz zwiększone zostaną  możliwości przyłączenia OZE. Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia ilości wytworzonego CO2.

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 1.1.2 "Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem jest ENEA OPERATOR Sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 mln zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 35 mln zł.