BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WAKACJI

29.06.2020

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Skwierzyny NR 0050.64.2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Skwierzyna przeprowadzany został przedwakacyjny przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych, placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc rekreacji. Ponadto skontrolowane zostały tereny i obiekty (niebędące własnością Gminy Skwierzyna), w których potencjalnie może gromadzić się młodzież szkolna w czasie wakacji. Kontrola odbywała się pod nadzorem Burmistrza Skwierzyny Lesława Hołownii z udziałem pracowników urzędu, kierowników jednostek oświatowych, OPS, spółki ZUK, dyrektorów OSiR, SOK, sołtysów, funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.