"ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNE" - SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

31.03.2020

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie:
•    Warunki udzielenia wsparcia,
•    Zasadny konkurencyjnego wyboru wykonawców,
•    Kryteria wyboru operacji,
•    Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie,

W związku trwającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz aktualną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) konsultacje zostaną przeprowadzone drogą telefoniczną oraz mailową. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod nr telefonu 505 206 991 oraz drogą mailową na adres biuroatpojezierzedobiegniewskie [dot] org w dniach 6-7 kwietnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.(koniec informacji) 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym systemem pracy biura w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w   Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność ulegają zmianie zapisy w zakresie:

      II. Termin i miejsce składania wniosków:

      Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 08 kwietnia 2020 roku do 6 maja 2020 r.
      Wnioski należy składać bezpośrednio w: Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, po uprzednio ustalonym telefonicznie (nr tel.505 206 991) lub mailowo (biuroatpojezierzedobiegniewskie [dot] org) wspólnie z pracownikiem biura terminie przyjęcia wniosku.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy jednocześnie zwracając uwagę, iż nasze działania mają na celu ochronę Państwa i naszego zdrowia.(koniec informacji)

Z poważaniem

Agnieszka Berlińska

Kierownik Biura
Rybacka Lokalna Grupa Działania
“Pojezierze Dobiegniewskie”
Mickiewicza 7
66-520 Dobiegniew
tel. 505 206 991
e-mail: biuroatpojezierzedobiegniewskie [dot] org