KOMUNIKAT - REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

20.03.2020

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze fakt zawieszenia zajęć w gminnych szkołach i przedszkolach, może być utrudnione składanie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci - kandydatów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.  

W związku z powyższym - w porozumieniu z dyrektorami placówek - przyjęte zostają następujące możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych:

  1. przesyłanie wypełnionych dokumentów pocztą na adres szkoły lub przedszkola,
  2. składanie dokumentów w formie elektronicznej np. skanu lub zdjęcia na podany adres  e-mail,
  3. składanie zamiast niezbędnych zaświadczeń - oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego; po unormowaniu sytuacji będzie można donieść lub przesłać dokumenty we właściwej formie.

Listy przyjętych dzieci oraz ewentualne inne komunikaty dyrektora placówki lub komisji rekrutacyjnych będą publikowane na stronie internetowej szkoły lub przedszkola,

Dane kontaktowe placówek oświatowych, których dotyczy rekrutacja:

1/ Zespół Edukacyjny w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna             www.spskwierzyna.net                      e-mail: sp_skwierzynaatpoczta [dot] onet [dot] pl (sp_skwierzynaatpoczta [dot] onet [dot] pl  )              tel.  609 170 111

2/ Szkoła Podstawowa w Murzynowie, ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna      www.spmurzynowo.witrynaszkolna.pl        e-mail: spmurzynowoatgmail [dot] com                  tel. 516 429 293

 

 

Z poważaniem
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia