WAŻNA INFORMACJA

11.03.2020

Szanowni Państwo

W związku z dynamicznie rozwijającym się potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 (koronawirus) prosimy o unikanie niepotrzebnych kontaktów z pracownikami urzędu.                          

Wszelkie pisma należy przesyłać na adres urzędu:

Urząd Miejski,  ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

 Zapytania można składać telefonicznie do poszczególnych komórek i referatów:

Sekretariat burmistrza: 95 721 65 11

Biuro Rady Miejskiej: 95 721 65 16

Zarządzanie kryzysowe: 95 721 65 17

Biuro obsługi Klienta: 95 721 65 10

Urząd Stanu Cywilnego: 95 721 65 21,

Referat Organizacyjny: 95 721 65 23, 95 721 65 43

Referat Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji: 95 721 65 47, 95 721 65 32

Referat Spraw Społecznych: 95 721 65 31, 95 721 65 30

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska: 95 721 65 35, 95 721 65 34

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego: 95 721 65 33, 95 721 65 36,

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 95 721 65 19, 95 721 65 12

Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: 95 721 65 49, 95 721 65 14

Osoby, które wchodzą do Urzędu Miejskiego zobowiązane są do dezynfekcji rąk.