DZIENNY DOM „SENIOR - WIGOR” Z DOFINANSOWANIEM

04.03.2020

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 edycja 2020 moduł II - Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dzienny Dom „Senior - Wigor” w Skwierzynie otrzymał dofinansowanie do bieżącej działalności placówki w wysokości kwoty wnioskowanej 128.240,00 zł.

Wsparcie znajdzie w nim ponad 40 seniorów z terenu naszej gminy.

W województwie lubuskim dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2020 rok otrzyma 11 placówek dla seniorów.