ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.02.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w dniu   20 lutego  2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XXI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XX/20 z  23 stycznia 2020 r.
 4. Informacja w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich  na terenie Gminy Skwierzyna.
 5. Informacja w sprawie utrzymania dróg powiatowych  na terenie Gminy Skwierzyna.
 6.  Informacja o  działalności Dziennego Domu  ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  16.01.2020 r. do 11.02.2020 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Klubów Dziecięcych nr 1 i nr 2 w Skwierzynie za  rok 2019.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 135/20).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym (druk nr 136/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Skwierzyna spółki działającej pod firmą Skwierzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  w Skwierzynie (druk nr 137/20).
 13. Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z kontroli  gospodarki finansowej w sołectwach Gminy Skwierzyna za rok 2019. Kontrola udostępniania (wynajmowania, użyczania) pomieszczeń w świetlicach wiejskich w roku 2019.
 14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych  -  17.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 18.02.2020 r. (wtorek) , godz. 14.00

 

 Projeky uchwał dostępne TUTAJ