OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

12.02.2020

Burmistrz Skwierzyny ogłasza wyniki ogłoszonego 19 grudnia 2020 r. otwartego konkursu na wsparcie  realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Do pobrania:
- ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 BURMISTRZA SKWIERZYNY z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie  realizacji zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.