Aktualności i wydarzenia z Gminy Skwierzyna

AKTYWNI SKWIERZYŃSCY SENIORZY W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
26.02.2020
25 lutego 2020 roku Skwierzyńscy Seniorzy wraz z Zastępcą Burmistrza Skwierzyny - Wojciechem Kowalewskim i Kierownik Dziennego Domu „Senior -...
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
26.02.2020
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia,...
POZNAJ NASZE POJEZIERZE
25.02.2020
W dniu 31 stycznia 2020r.  została zakończona  realizacja  operacji własnej  pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo- historyczna...
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA
25.02.2020
Skwierzyna, dnia 25 lutego 2020 r. RG.6720.2.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA
25.02.2020
Skwierzyna, dnia 25 lutego 2020 r.  RG.6722.1.5.2019 OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania...
TRWA PRZEBUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ ORAZ PLACU KOŚCIUSZKI W SKWIERZYNIE
24.02.2020
W Skwierzynie trwa przebudowa ul. Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z ul. Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Paderewskiego) oraz ul. Plac...
LUKNIJ RAZEM Z NAMI NA SKWIERZYNĘ
24.02.2020
Burmistrz Skwierzyny, Rada Miejska w Skwierzynie oraz Nadleśnictwo Skwierzyna serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia...